Terms and conditions

Lyngstad Ernæring, heretter Julianne Lyngstad, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.
 
Angrefrist for privatpersoner og kurs med angrefrist annonsert
På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 
 
Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen. 
 
Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produkt tilpasset bedriftsmarkedet, vil du likevel ha 14 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 14 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 14 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt. 
 
Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.
 
Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
 
Delbetaling og avdragsordning
Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.
 
Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller Julianne Lyngstad. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Julianne Lyngstad sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Julianne Lyngstads produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Julianne Lyngstad. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Julianne Lyngstad tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.
 
Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Juliane Lyngstad. 
 
Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Julianne Lyngstad holdes konfidensielt.
 
Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. INSPIRO garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall Julianne Lyngstad. 
 
Ansvarsbegrensing
Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet i dette kurset har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. 
 
Avlysing og utsettelse
Julianne Lyngstad forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Julianne Lyngstad sin kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert innen kursets 14-dagers angrefrist fra kjøpsdato. Ved utsettelse fra Julianne Lyngstads initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.
 
Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Julianne Lyngstad kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.
 
Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 
 
Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.
 
Force majeur
Er Julianne Lyngstad forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Julianne Lyngstad fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Julianne Lyngstad refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: julianne@lyngstadernaering.no
Adresse: Julianne Lyngstad, Hagaplassen 36, 6422 Molde
Org.nr: 813723662
 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.
powered by
Simplero